Trang chủ | Giới thiệu | Lĩnh vực hoạt động | Đơn vị trực thuộc | Dự án đầu tư | Nhà đầu tư | Tin Tức | Tuyển dụng
Banner Khu Cong Nghiệp
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ ANTT - PCCC DUY TU CSHT BẢN ĐỒ KCN HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ
 
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Đăng ký nhận bản tin
 
Liên kết website
 

 
Hồ sơ cấp giấy Chứng nhận Đầu tư

Hồ sơ cấp giấy Chứng nhận Đầu tư

1.      Hướng dẫn nhà đầu tư liên hệ Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Hepza) về thủ tục và hồ sơ cấp giấy Chứng nhận Đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp

2.      Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

- Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ

- Bước 3: Thẩm định và phê duyệt hồ sơ

- Bước 4: Nhận kết quả

 
 
 
Cholimex
nha xuong
 
Thông tin tư liệu | Hỗ trợ | Thông tin khách hàng | Điều nghiên | Thông tin Cổ đông | Văn bản luật | Liên hệ | Thông tin nội bộ