Trang chủ | Giới thiệu | Lĩnh vực hoạt động | Đơn vị trực thuộc | Dự án đầu tư | Nhà đầu tư | Tin Tức | Tuyển dụng
Banner Khu Cong Nghiệp
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ ANTT - PCCC DUY TU CSHT BẢN ĐỒ KCN HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ
 
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Đăng ký nhận bản tin
 
Liên kết website
 
 
Báo cáo kiểm toán độc lập & Công bố tiền lương năm 2014
| 22/07/2015 |
Quý vị click vào link bên trên để xem và tải về
 

 
Báo cáo công khai kết quả kinh doanh
| 23/07/2015 |
Quý vị click vào link bên trên để xem và tải về.
 

 
Báo cáo công khai cân đối kế toán
| 23/07/2015 |
Quý vị click vào link bên trên để xem và tải về.
 

 
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2014
| 23/07/2015 |
Quý vị click vào link trên để xem và tải về
 

 
Hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng năm 2015
| 23/07/2015 |
Quý vị click vào link trên để xem và tải về.
 

 
Cholimex
nha xuong
 
Thông tin tư liệu | Hỗ trợ | Thông tin khách hàng | Điều nghiên | Thông tin Cổ đông | Văn bản luật | Liên hệ | Thông tin nội bộ