Trang chủ | Giới thiệu | Lĩnh vực hoạt động | Đơn vị trực thuộc | Dự án đầu tư | Nhà đầu tư | Hình ảnh | Tuyển dụng
BẢNG GIÁ THỦ TỤC ĐẦU TƯ BẢN ĐỒ KCN HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ
 
 
Điểm tin trong tháng
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Đăng ký nhận bản tin
 
Liên kết website
 
Công bố thông tin
19/05/2016 01:14 pm

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về việc công bố tiền lương năm 2015)

Thực hiện quy định về công bố thông tin ban hành theo Quyết định số 106/QĐ-KCNVL ngày 01 tháng 6 năm 2015 của Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc,

Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc công bố thông tin về tiền lương năm 2015 của Công ty như sau:

1. Tiền lương người lao động:

Tổng số lao động thực tế sử dụng bình quân năm 2015: 204 người.

Tiền lương bình quân thực hiện: 12.642.812 đồng/người/tháng.

2. Tiền lương Viên chức quản lý:

Số lượng Viên chức quản lý: 07 người.

Tiền lương bình quân thực hiện: 32.571.429 đồng/người/tháng

Mời xem nguyên bản

TỔNG GIÁM ĐỐC

      (Đã ký)

        TRẦN THANH BÌNHBản in Gửi bạn bè

.:: Các tin khác:

 » THÔNG BÁO THANH LÝ TÀI SẢN | 04/12/2020 |
 » Thông báo về việc công khai quyết toán phí duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng năm 2019 | 31/10/2020 |
 » Kho cho thuê tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc | 23/10/2020 |
 » Thông báo về việc gửi giấy báo tiền nước bằng thư điện tử | 15/04/2020 |
 » Công bố công khai tài chính năm 2019 | 26/03/2020 |
 » Thông báo V/v áp dụng Quy chuẩn chất lượng nước sạch | 29/11/2019 |
 » Công bố công khai tài chính năm 2018 | 17/05/2019 |
 » Thông báo tuyển dụng nhân viên Bảo vệ | 25/02/2019 |
 » Thông báo tuyển dụng nhân viên bán hàng | 02/03/2018 |
 » Kết quả chất lượng nước trạm cấp nước Khu công nghiệp Vĩnh Lộc | 17/08/2017 |


 
Cholimex
 
Thông tin tư liệu | Hỗ trợ | Thông tin khách hàng | Điều nghiên | Thông tin Cổ đông | Văn bản luật | Liên hệ | Thông tin nội bộ