Trang chủ | Giới thiệu | Lĩnh vực hoạt động | Đơn vị trực thuộc | Dự án đầu tư | Nhà đầu tư | Hình ảnh | Tuyển dụng
BẢNG GIÁ THỦ TỤC ĐẦU TƯ BẢN ĐỒ KCN HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ
 
 
Điểm tin trong tháng
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Đăng ký nhận bản tin
 
Liên kết website
 
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2010
21/04/2010 08:29 am

           CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KCN VĨNH LỘC

       PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2010

A. ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2010

I. Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Vĩnh Lộc hiện hữu :

1- Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện hoàn tất công tác đền bù, giải tỏa phần diện tích đất còn lại, nhằm nhanh chóng triển khai công tác chỉnh trang, xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng khu Tái định cư và lưu trú công nhân Khu Công nghiệp Vĩnh lộc (3,8 ha).

2- Tiếp tục hiệp thương để đền bù, giải tỏa phần diện tích còn lại của Khu công nghiệp Vĩnh Lộc hiện hữu (Khoảng 9 ha) để có quỹ đất xây dựng kho xưởng cho thuê.

3- Hoàn tất công tác xây dựng, đưa vào họat động và thu tiền thuê phần diện tích văn phòng cho thuê tại Trung tâm Hành chánh Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc (từ lầu 2 tới lầu 4 với diện tích khoảng 1.600 m²)

4- Xây dựng hoàn chỉnh cổng chào, đường chính vào Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc theo trục đường số 7. Xây dựng Trạm trung chuyển chất thải rắn theo đúng quy định tại đường số 6.

5- Hoàn thành phương án kinh doanh, công tác xây dựng và đưa vào vận hành khai thác block chung cư D3 để triển khai đến các doanh nghiệp có nhu cầu thuê nhà ở cho công nhân, đồng thời tiếp tục triển khai xây dựng 2 block nhà D1 và D2 theo đúng phê duyệt thiết kế (dự án được UBND TP hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn trong thời hạn 7 năm).

6- Hòan tất công tác xây dựng cải tạo nâng cấp Cửa hàng Xăng dầu Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc nhằm tăng hiệu suất kinh doanh của Cửa hàng, đảm bảo năng lực phục vụ khách hàng theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

II. Đầu tư xây dựng dự án KCN Vĩnh lộc mở rộng, Khu Dân cư Tái định cư Vĩnh lộc A, Khu Du lịch Hoa Anh Đào:

1- Tích cực phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa để triển khai xây dựng hạ tầng các dự án : Khu Dân cư Tái định cư Vĩnh Lộc A (44 ha); KCN Vĩnh Lộc mở rộng (56 ha) tạo quỹ đất kinh doanh, xây dựng nhà xưởng và kinh doanh bất động sản.

2- Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước xác định ranh giới khu đất, lập quy họach chi tiết 1/2000, Dự án đầu tư KCN Vĩnh Lộc 3 (quy mô 200 ha).

3- Hoàn thiện pháp lý về nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất và thiết kế để triển khai đầu tư xây dựng Khu Du lịch Hoa Anh Đào.

B. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN :

1. Tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển các lĩnh vực mà công ty đang có thế mạnh về tiềm năng như đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp, Khu dân cư; đầu tư kinh doanh về cho thuê nhà xưởng, văn phòng, kho bãi; đầu tư xây dựng kết hợp chuyển giao hoặc liên kết, hợp tác đầu tư để khai thác hiệu quả các trung tâm thương mại, dịch vụ y tế, bưu chính viễn thông . . . đồng thời thu hẹp, cắt giảm đầu tư, trực tiếp kinh doanh dàn trải ở các ngành nghề ít lợi thế dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp.

2. Tập trung chuẩn bị và phân bổ sử dụng các nguồn vốn hợp lý (vốn tự có, vốn vay ưu đãi, vốn thu hút đầu tư) để tiếp tục thực hiện việc đền bù giải tỏa cho các dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp – khu dân cư theo phương châm “nhanh chóng - dứt điểm”, cụ thể là :

*Thực hiện liên doanh, hợp tác đầu tư, chuẩn bị tốt nguồn vốn phục vụ công tác đầu tư xây dựng Khu dân cư –Tái dịnh cư 44 ha.

*Sau khi hoàn tất các thủ tục phê duyệt quy họach chi tiết 1/2000 Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 3 tại huyện Bình Chánh – TP.HCM (200 ha), tiến hành thành lập Công ty cổ phần để triển khai công tác đầu tư, xây dựng và khai thác dự án này.

*Tìm kiếm đối tác có năng lực tài chính tốt, có kinh nghiệm quản lý, khai thác trong lĩnh vực đầu tư bất động sảnngành du lịch - dịch vụ để lập Công ty liên doanh đầu tư xây dựng Khu du lịch Hoa anh Đào (3 ha) tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Tập trung chuẩn bị tốt các nguồn lực, đặc biệt về công tác nhân sự, để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty trong giai đọan 2010 – 2012

4. Nâng cao chất lượng quy họach và danh mục dự án thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp theo định hướng phát triển thành các khu công nghiệp xanh - sạch. Danh mục ngành nghề thu hút đầu tư phù hợp với quy họach, có suất đầu tư cao, ít thâm dụng lao động. Đồng thời phải tính đến nhu cầu và khả năng thực tế cũng như tiềm năng phát triển của nhà đầu tư. Những thông tin về mục tiêu, địa điểm, hình thức, đối tác thực hiện dự án trong danh mục thu hút đầu tư phải có độ chính xác và tin cậy cao.

5. Tổ chức xây dựng hợp lý các công trình kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, khu dân cư

6. Đổi mới, đa dạng hóa các phương tức xúc tiến, thu hút đầu tư; mở rộng quan hệ hợp tác với các ngân hàng, các tổ chức tài chính, các công ty tư vấn; xúc tiến đầu tư trong và ngòai nước để mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp, khu dân cư do công ty làm chủ đầu tư.

7. Nâng cao chất lượng truyền thông, thông tin, phát triển trang web của công ty để giới thiệu, quảng bá tốt hơn về dự án các khu công nghiệp – khu dân cư do công ty trực tiếp quản lý, đặc biệt trang web này luôn đảm bảo kết nối với trang web của Ban quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp các Tỉnh, Thành phố cũng như trang web của các công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư trong cả nước để kịp thời cập nhật thông tin mới nhất về tình hình đầu tư, tình hình thị trường trong và ngòai nước đến từng doanh nghiệp trong khu công nghiệp.
 
8. Thực hiện đầy đủ các quy định, quy chế phối hợp giữa KCN Vĩnh Lộc với các cơ quan quản lý nhà nước, với lực lượng công an, cảnh sát PCCC, y tế nhằm thực hiện tốt công tác phòng cháy và chữa cháy, giảm thiểu tai nạn giao thông, ổn định tình hình an ninh trật tự và xử lý tốt công tác đình công xảy ra (nếu có)
C. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1.   Kế họach vốn đầu tư năm 2010 :

Tổng vốn đầu tư xây dựng các hạng mục công trình : 912.8 tỷ đồng. Cụ thể :

· Vốn đầu tư các hạng mục công trình KCN hiện hữu : 224.1 tỷ đồng, bao gồm :

- Thủ tục pháp lý (đền bù, thiết kế) : 198.7 tỷ đồng

- Công tác xây dựng : 20.4 tỷ đồng

- Cải tạo Cửa hàng xăng dầu KCN : 5 tỷ đồng

· Vốn đầu tư cho các dự án khác là : 688.7 tỷ đồng, bao gồm :

- Khu công nghiệp Vĩnh lộc mở rộng : 235.7 tỷ đồng

- Khu dân cư Tái định cư Vĩnh lộc A : 285.8 tỷ đồng

- Thiết kế cơ sở, bản vẽ KCN Vĩnh lộc 3 : 1 tỷ đồng

- Khu Tái định cư – Lưu trú công nhân 3,8 ha : 165.2 tỷ đồng

- Khu du lịch Hoa Anh Đào : 1 tỷ đồng

2. Chỉ tiêu thu hút đầu tư :

- Số dự án thu hút đầu tư : 3 – 5 dự án

- Thu hút vốn đầu tư : 5 – 8 triệu USD

- Diện tích đất cho thuê : 5.000 đến 10.000 m²

- Diện tích nhà xưởng cho thuê : 2.000 đến 3.000 m²

3. Chỉ tiêu doanh thu : Tổng doanh thu 167,2 tỉ đồng
 
Trongđó:

- Doanh thu từ kinh doanh hạ tầng : 34,2 tỉ đồng

- Doanh thu từ SX – TM – DV :127,5 tỉ đồng

- Doanh thu từ hoạt động tài chính : 4,5 tỉ đồng

- Doanh thu khác :1,0 tỉ đồng

4. Lợi nhuận trước thuế : 16,28 tỉ đồng
 
Toàn thể CB-CNV Công ty TNHH Một thành viên KCN Vĩnh Lộc quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu vượt mọi khó khăn để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra trong kế hoạch hoạt động năm 2010 của công ty.
 
 
 
 
TỔNG GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
VÕ VĂN THÂNBản in Gửi bạn bè

.:: Các tin khác:

 » Công bố công khai tài chính năm 2015 | 01/06/2016 |
 » Công bố thông tin | 19/05/2016 |
 » HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO TẠI KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC NĂM 2016 | 13/04/2016 |
 » Thông báo Tuyển dụng Nhân viên | 04/04/2016 |
 » HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP 2015 | 01/02/2016 |
 » ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN 9 – NHIỆM KỲ 2015-2016 | 16/12/2015 |
 » Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020 | 14/12/2015 |
 » HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VÀ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 | 25/09/2015 |
 » BÀN GIAO “MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN” CHO ĐOÀN VIÊN SẦM THIẾU UÂY | 25/09/2015 |
 » THÔNG BÁO | 09/09/2015 |


 
Cholimex
 
Thông tin tư liệu | Hỗ trợ | Thông tin khách hàng | Điều nghiên | Thông tin Cổ đông | Văn bản luật | Liên hệ | Thông tin nội bộ