Trang chủ | Giới thiệu | Lĩnh vực hoạt động | Đơn vị trực thuộc | Dự án đầu tư | Nhà đầu tư | Hình ảnh | Tuyển dụng
BẢNG GIÁ THỦ TỤC ĐẦU TƯ BẢN ĐỒ KCN HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ
 
 
Điểm tin trong tháng
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
Đăng ký nhận bản tin
 
Liên kết website
 
Kết quả chất lượng nước trạm cấp nước Khu công nghiệp Vĩnh Lộc


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-CHOLIMEX-HĐTV ngày 07 tháng 10 năm 2014 của Hội Đồng Thành Viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn ( CHOLIMEX) về việc ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc;

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-KCNVL ngày 01 tháng 6 năm 2015 của Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc về ban hành Quy định công bố thông tin hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc công bố kết quả chất lượng nước trạm cấp nước Khu công nghiệp Vĩnh Lộc như sau :

* Kết quả tháng 04 năm 2020 của Trạm cấp nước tập trung. (Download)

* Kết quả tháng 01 năm 2020.  (Download)

* Kết quả tháng 02 năm 2020.   (Download)

* Kết quả tháng 03 năm 2020.   (Download)

* Kết quả tháng 04 năm 2020.   (Download)

* Kết quả tháng 05 năm 2020.   (Download)

* Kết quả tháng 06 năm 2020.   (Download)

* Kết quả tháng 07 năm 2020.   (Download)

* Kết quả tháng 08 năm 2020.   (Download)

* Kết quả tháng 09 năm 2020.   (Download)

* Kết quả tháng 10 năm 2020.   (Download)

* Kết quả tháng 11 năm 2020.    (Download)

* Kết quả tháng 12 năm 2020.    (Download)

Kết quả thử nghiệm tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải của Công ty :

* Kết quả tháng 01 năm 2020  (Download)

* Kết quả tháng 02 năm 2020   (Download)

* Kết quả tháng 03 năm 2020    (Download)

* Kết quả tháng 04 năm 2020    (Download)

* Kết quả tháng 05 năm 2020    (Download)

* Kết quả tháng 06 năm 2020    (Download)

* Kết quả tháng 07 năm 2020     (Download)

* Kết quả tháng 08 năm 2020     (Download)

* Kết quả tháng 09 năm 2020     (Download)

* Tại rạch Cầu Sa, cách cửa xả về phía hạ nguồn 50m (Download)

* Tại rạch Cầu Sa, cách cửa xả về phía thượng nguồn 50m (Download)

Bảng Công bố hợp quy (Download)

Thông báo về việc áp dụng Quy chuẩn chất lượng nước sạch (Download)
Bản in Gửi bạn bè

.:: Các tin khác:

 » Trung tâm Xử lý nước và môi trường


 
Cholimex
 
Thông tin tư liệu | Hỗ trợ | Thông tin khách hàng | Điều nghiên | Thông tin Cổ đông | Văn bản luật | Liên hệ | Thông tin nội bộ